Přeskočit navigaci

Reference > 2002

Č. zak. Název zakázky Místo Předmět Rozsah  
134 Bazén - Hloubětín Praha Fasádní konstrukce Technické řešení a dokmentace pro výběr dodadvatele
135 ROČEŇ Průhonice - Komerční objekt Praha Fasádní konstrukce Dokumentace pro výběr dodavatele Foto
136 CTP D1 - Humpolec - Parkmanagment Praha Fasádní konstrukce Posudek na zatékání fasádou
137 RIVER CITY PRAGUE - Budova 1 Praha Prosklená střecha atria Výrobní a montážní dokumentace
138 BOSH - Zkušební objekt Abstatt Prosklená střešní konstrukce Výrobní a montážní dokumentace
139 Rodinný dům - Praha 8 Trója Praha Fasádní konstrukce Technické řešení, výrobní a montážní dokumentace
140 Hotel "JOSEF" - Rybná ul. Praha Fasádní konstrukce Posouzení fasádních konstrukcí
141 BB CENTRUM - Budova A Praha Dvojitá fasádní konstrukce Posouzení zakončení dvojité fasády
142 PRAGUE GATE Praha Zkoušky zatékání Protokoly ze zkoušek fasád skrápěných vodou
143 CHEMAPOL - Administrativní objekt Praha Fasádní konstrukce Technické posouzení současného stavu fasády
144 HADOVKA - Administrativní objekt Praha Fasádní konstrukce Podklady pro cenovou nabídku
145 SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha Fasádní konstrukce Posouzení stávajících boletických fasádních konstrukcí Foto
146 EUNED PARK - Administrativní objekt Praha Fasádní konstrukce Konzultace pro Strabag ČR a.s.
147 GŘ GLAVERBEL - Administrativní objekt Praha Rekonstrukce fasády Část výrobní dokumentace
148 Hotel JULIŠ Praha Fasádní konstrukce Odborný posudek prosklené konstrukce
149 BD Amforová - Panelový objekt Praha Okna Posudek na zabudováná plastová okna
151 SMÍCHOV GATE - Administrativní objekt Praha Fasádní konstrukce Konzultace fasádních konstrukcí
152 VÝKLADCE - Liberec Liberec Fasádní konstrukce výkladců Výrobní a montážní dokumentace
153 TECHNOLOGICKÝ PARK - Pekařská - Administrativní objekt Praha Fasádní konstrukce Odborná konzultace s možným dodavatelem fasády
154 ARENA HAGIBOR Praha Fasádní konstrukce Konzultace k dokumentaci pro stavební povolení
155 BBC - Objekt C - Administrativní objekt Praha Kamenný obklad Znalecký posudek
156 BBC - Objekt B - Bankovní hala Praha Fasádní konstrukce Zjišťovací protokol zatékání a návrh opatření
157 Freeport Hatě - Excalibur - Nákupní středisko Hatě Prosklené fasádní konstrukce Podklady pro výběr dodavatele
158 ZPA - Jinonice - Polyfunkční objekt Praha Část fasádních konstrukcí Konzultace a návrhy řešení pro GD
159 Tesco Plzeň Plzeň Výměna výkladců Dokumentace pro výběr dodavatele Foto
160 PANKRÁC - Objetk A2 Praha Fasádní konstrukce Konzultační a poradenská činnost pro GP, Dokumentace pro výběr dodavatele Foto
161 Návod na obsluhu - AQ Okna Praha Návod Návod na obsluhu a údržbu fasádních konstrukcí